Russiske-fagforeningsledere
Mødet med Claus Jensen, formanden for Dansk Metal, 3. juni 2015.

Fantastisk og personlig tolkning

»I forbindelse med afvikling af et 6 dages seminar for en delegation af russiske fagforeningsledere i juni 2015, havde vi brug for en tolk og fik hjælp af Oxana Steen til både det officielle program og de efterfølgende sociale arrangementer. Oxana viste stor professionalisme og solidt kendskab til både fagforeninger og den danske model. Hvad angår de sociale dele af programmet, var Oxana i høj grad medvirkende til en god og afslappet stemning. Oxana er professionel, hvor det kræves, og bidrager til en god og afslappet stemning i sociale sammenhænge.«

– Jens Boe Andersen, EU-chef, Dansk Metals formandssekretariat


Jeg har en stor erfaring med tolkning og tilbyder tre forskellige typer:

 • Konsekutiv tolkning

  Denne form for tolkning går ud på, at der tales, mens tolken lytter, husker og noterer på sin blok. Efter et passende antal minutter og afhængig af talerens budskab, gengiver tolken indholdet fra det talte sprog til målsproget. Typisk anvendes konsekutivtolkning ved kortere møder for eks. mellem ministre, erhvervsledere, små forretningsmøder, kontraktforhandlinger og middage, hvor gæsterne ikke taler samme sprog. Konsekutivtolkning kan varieres med hvisketolkning, hvis ikke der er for mange deltagere omkring bordet. Afhængig af arbejdstiden kan én tolk klare opgaven. I planlægning af mødet bør man tage højde for, at når konsekutivtolkning bruges, fordobles mødets varighed.
 • Simultantolkning

  Den type af tolkning benyttes bredt ved store internationale konferencer og møder. Tolkene sidder i særlige tolkebokse og lytter til taleren gennem et headset og oversætter simultant gennem en mikrofon. Mødedeltagerne lytter gennem deres egne headsets og kan dermed følge med i mødets eller konferencens forløb på det sprog, de måtte have brug for. Et simultantolketeam består altid af mindst to tolke per sprog, som skiftes til at arbejde ca. hvert 20 minutter, da simultantolkning kræver stor koncentration. Til simultantolkning bruges der teknisk udstyr som tolkebokse, mikrofoner og head-sets, til gengæld giver denne form for tolkning et mødeforløb uden afbrydelser. Mødedeltagere kan således arbejde, udtale sig, lytte til præsentationer, stille spørgsmål og fremsætte kommentarer på deres eget sprog uden at tænke på, at der tolkes.
 • Hvisketolkning

  Her er tolkeformen lig med simultantolkning, og den foregår gennem et mobilt trådløst hvisketolkeanlæg. Mange kunder foretrækker i øvrigt hvisketolkning frem for konsekutiv tolkning for at spare tid. Hvisketolkning med anlæg kan desuden med fordel benyttes ved virksomheds- og fabriksbesøg, ved møder, hvor programmet består af aftaler forskellige steder og til mindre møder, som ikke har karakter af en konference. Et hvisketolkeanlæg er en kasse som indeholder trådløse mikrofoner og det antal headsets, svarende til antallet af mødedeltagere, der skal bruge tolkning.


Jeg tolker ved:
 • Ministerbesøg
 • Delegationer
 • Forretningsmøder
 • Bestyrelsesmøder
 • Konferencer
 • Kurser og seminarer
 • Telefonkonferencer
 • Retsmøder
 • Forhandlinger
 • Møder i kommune
 • Lægelig konsultation

Kontakt mig