Stempel3


Jeg er statsautoriseret translatør og tolk i russisk (også benævnt beskikket translatør)

Translatørtitel

Translatør er en lovbeskyttet titel, der kun må anvendes efter beskikkelse fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Kun personer med en kandidatgrad i erhvervssprog fra en højere læreanstalt i Danmark kan opnå beskikkelse som statsautoriseret translatør og tolk og er dermed som de eneste anerkendt af den danske stat til at bekræfte oversættelser. En statsautoriseret translatør er kundens garanti for at opgaven bliver løst på en kvalificeret måde.

Translatørstempel

En statsautoriseret translatør har eneret på at foretage bekræftede oversættelser. En bekræftet oversættelse er en oversættelse, hvor translatøren med sit stempel, sin underskrift og en påtegning står inde for at oversættelsen er en fuldstændig og nøjagtig gengivelse af kildeteksten. Skal det oversatte dokument have retsgyldighed, skal det bekræftes af en translatør. Bekræftede oversættelser bruges som regel i forbindelse med dokumenter der skal fremlægges i retssager, ved indgåelse af ægteskab i udlandet, ved ansøgning om optagelse på udenlandske uddannelsesinstitutioner og i andre officielle sammenhænge.

Tavshedspligt

Statsautoriserede translatører har tavshedspligt.

Se Erhvervs- og Selskabsstyrelsens bekendtgørelse