Priser-rubler


Oversættelsesopgaver afregnes som udgangspunkt efter Justitsministeriets gældende takster for området. Skriftlige opgaver afregnes efter linjetakst eller på timebasis. Ved mundtlige opgaver beregnes der endvidere transport- og kørselsgodtgørelse efter gældende satser.

Såvel mundtlige som skriftlige opgaver udføres under streng fortrolighed.

Ingen opgaver er ens. Kontakt mig derfor for et uforpligtende tilbud.

Myndighedernes vejledende retningslinjer for honorering af tolke