oxana


»Under en 4 dages forretningsrejse til hovedstaden Kazan i den Russiske republik Tatarstan har Oxana Steen medvirket som vores tolk. Flere forsinkelser af fly gjorde rejseprogrammet meget presset med få timers søvn og mange møder liggende i direkte forlængelse af hinanden. At rejsen og møderne blev en så stor succes, kan med sikkerhed tilskrives den professionelle hjælp vi fik af Oxana. Vi er vant til at arbejde med tolke. Men tolkning på det niveau som Oxana behersker, sammen med hendes enestående evne til at læse hvad klienterne tænker, er guld værd i en forhandlingssituation. Endvidere skal fremhæves evnen til at holde humøret højt hele vejen igennem et anstrengende forløb. Jeg kan varmt anbefale Oxana som tolk, medspiller og menneske.«

– Poul Poulsen, PPConsult A/S


Jeg skaber forståelse

Jeg er fascineret af sprog og oversættelse og nyder at tolke og oversætte. For mig er at oversætte ikke blot at finde ækvivalenter til de enkelte ord i en tekst på målsproget, men også at tilpasse tekst, ordvalg, sprogstil, grammatik til en bestemt målgruppe og at overføre afsenderens intentioner til målsproget og at alt dette er i overensstemmelse med målsprogets kulturelle og samfundsmæssige normer.

Min tolkebeskæftigelse gør, at jeg møder mange forskellige mennesker, deltager i mange møder og ofte oplever deres glæde ved at kommunikere frit på deres modersmål og blive forstået fuldstændigt på trods af landegrænser og sprogbarrierer.

Baggrund

Jeg er født og opvokset i Tomsk, Rusland og har dermed russisk som modersmål. Jeg har boet i Danmark siden 1999 og behersker sproget fuldt ud. Jeg er ph.d. i Dansk og Russisk fra Københavns Universitet (2011) og cand. mag i Dansk og Lingvistik fra samme sted (2006).

I 2009 tog jeg translatøreksamen på CBS og blev samme år beskikket som statsautoriseret tolk og translatør i Russisk af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Desuden har jeg universitetsuddannelse fra Tomsk Statslige Universitet (Rusland), hvor jeg i 1996 blev cand.mag i Russisk og Litteraturvidenskab.

Med baggrund i 13 års akademisk uddannelse og stor erfaring tilbyder jeg en høj professionalisme og en høj kvalitet i forbindelse med oversættelse og tolkning. Min store praktiske erfaring og mine stærke forskerkompetencer inden for det danske og det russiske sprog adskiller mig fra mine kolleger i oversættelsesbranchen.

Jeg samarbejder med bl.a. med Den Russiske Ambassade i København, Den Danske Ambassade i Moskva, Udlændingestyrelsen, Flygtningenævnet og Rigspolitiet.